Termene și condiții

I. DEȚINĂTORUL SITE-ULUI
iSTYLE Retail S.R.L. (denumit și iSTYLE), persoană juridică română organizată în conformitate cu legislația română precum și cu legislația Uniunii Europene și care activează pe piața de retail oferind produse premium, cu sediul social în Calea Floreasca, nr. 246C, Camera M2, Etaj 19, Bucuresti. Sector 1, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr J40/9507/1999, CUI RO12331709, cont bancar RO44 RZBR 0000 0600 1339 2779, deschis la Raiffeisen Bank. Suc. Victoria.

iSTYLE este prezent atât online, cât și prin magazine fizice deschise în mai multe orașe din România, oferindu-vă produse exclusiv livrate în România dar și produse internaționale.

Prin intermediul site-ului, deținătorul acestuia, în calitate de vânzător, asigură prezentarea ofertei către utilizatori și vânzarea de bunuri și/sau servicii clienților ce accesează Site-ul.

Următorii termeni sunt definiți după cum urmează:

Site – Domeniile istyle.eu, istyle.ro și subdomeniile acestora.

Conținut cuprinde:
• toate informațiile de pe Site care pot fi vizualizate sau accesate prin utilizarea unui echipament electronic;
• cuprinsul oricărui e-mail trimis Utilizatorilor sau Clienților de către iSTYLE prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
• orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat iSTYLE Utilizatorului sau Clientului, conform datelor de contact, specificate sau nu de către acesta;
• informații legate de produsele, serviciile și/sau tarifele practicate de iSTYLE Retail într-o anumită perioadă;
• informații și imagini legate de produsele, serviciile și / sau tarifele practicate de către un terț cu care iSTYLE Retail are încheiate Contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă;
• date și imagini referitoare la iSTYLE Retail, sau alte date ale acesteia.

Utilizator – orice persoană fizică ce acceseaza Site-ul in vederea informării și consultării ofertei deținătorului acestuia, indiferent dacă plasează sau nu o Comandă pentru cumpararea de produse/servicii; Un utilizator poate plasa o comandă chiar fără a fi înregistrat pe site, dar în acest caz acesta nu va putea să consulte istoricul comenzilor și nici nu va putea accesa programele de fidelizare inițiate de către iSTYLE, nu va putea dobândi sau accesa puncte de fidelitate și nu va putea beneficia de promoții exclusive destinate în anumite condiții, exclusiv membrilor.

Utilizator înregistrat - Persoană fizică / juridică care are sau obține acces la Conținut, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de către iSTYLE Retail (electronic, telefonic etc) sau în baza unui acord de utilizare existent între iSTYLE Retail și acesta și care necesită crearea și utilizarea unui Cont.

Client – orice persoană care acceseaza Site-ul si plasează o Comandă în vederea cumpărării de produse/servicii în nume propriu sau ca reprezentant al unei persoane juridice;

Cumpărător – Clientul (persoană fizică sau juridică) care a încheiat un Contract cu deținătorul Site-ului conform definiției dată contractului în cele ce urmează;

Cont – secțiunea din Site formată dintr-o adresă de e-mail și o parolă care permite Cumpărătorului transmiterea Comenzii; ansamblu de informații solicitate de iSTYLE Retail care permit unui utilizator accesul la secțiuni ale Siteului prin care se face accesul la Serviciu. Un Utilizator înregistrat poate avea un singur Cont. Este interzisă partajarea unui Cont între mai mulți Membri / Clienți.

Campanie – acțiunea de a expune în scop comercial, exclusiv în mod electronic și doar prin intermediul Siteului, un număr finit de produse având un stoc limitat și predefinit, pentru o perioadă limitată de timp stabilită de către iSTYLE Retail

Serviciu – Serviciul de comerț electronic desfășurat exclusiv pe secțiunile site-ului disponibile utilizatorilor, prin acordarea posibilității Clienților de a Contracta produse și/sau servicii folosind mijloace electronice, incluzând și alte mijloace de comunicare la distanță (telefonic).

Produse, bunuri și servicii – orice produs, bun sau serviciu ce urmează a fi furnizate de către Vânzător (iSTYLE) Cumpărătorului ca urmare a Contractului încheiat;

Comandă – solicitarea transmisă în format eletronic prin care cumpărătorul își manifestă intenția de a achiziționa bunuri sau servicii prezentate în oferta istyle.ro;

Confirmarea Comenzii – reprezintă un e-mail automat primit de către Clientul care a plasat o comandă pe Site, și care conține detaliile comenzii plasate cu privire la caracteristicile produsului(elor) comandat(e) și a prețului achitat de către Client în funcție de modalitatea de plată aleasă de acesta. Confirmarea acceptării Comenzii reprezintă din punct de vedere legal, momentul încheierii Contractului între iSTYLE Retail și Client;

Contract la Distanță – Contract încheiat între iSTYLE Retail și Client fără prezență fizică simultană a celor două părți, cu utilizarea exclusiva a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distanță, până la și inclusiv în momentul în care este încheiat Contractul, și care este supus unor cerințe de informare ale Clientului de către iSTYLE Retail, înainte de producerea efectelor Contractului încheiat;

Newsletter / Alertă – mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv poșta electronică (e-mail, SMS), cu privire la produsele, serviciile și/sau promoțiile desfășurate de către iSTYLE Retail într-o anumită perioadă;

Tranzacție - încasare sau rambursare a unei sume rezultată din vânzarea unui produs / prestarea unui Serviciu de către iSTYLE Retail Clientului, inclusiv prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către iSTYLE Retail, indiferent de modalitatea de livrare aleasă.

Document – prevederile prezentului set de reguli denumiți Termeni și condiții.
iSTYLE Retail își rezervă dreptul de a restricționa sau exclude accesul Clientului la Serviciu, și/ sau la unele din modalitățile de plată acceptate, precum și de a șterge sau restricționa Contul acestuia, în limitele legii, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activității pe Site, accesul și existenta Contului Utilizatorului înregistrat sau Clientului ar putea prejudicia sau prejudiciază în vreun fel iSTYLE Retail sau pe Clienții săi. Orice acțiune de restricționare sau excludere a unui Utilizator înregistrat sau Client se va efectua cu respectarea prevederilor acestor termeni.
În situația în care iSTYLE Retail constată neregularități și / sau încălcări de orice fel ale acestor prevederi, care conduc la prejudicierea sau perturbarea în orice fel a activității sale, iSTYLE Retail își rezervă dreptul de a anula, limita, restricționa, suspenda accesul Utilizatorului înregistrat sau a Clientului la Conținut sau Serviciu, cu notificarea Utilizatorului sau Clientului.

2.1. Prezentul Document stabilește termenii și condițiile de utilizare ai Siteului/ Conținutului/ Serviciului de către Utilizator, Utilizator înregistrat sau Client.

2.2. Accesarea, vizitarea și vizualizarea Conținutului / Serviciului implică aderarea Utilizatorilor la prezentele termeni și condiții în afara de cazul în care Conținutul respectiv are condiții de folosire distinct formulate.

2.3. Accesul la Serviciu se face exclusiv prin accesarea Siteului public disponibil www.istyle.ro.

2.4. Prin folosirea Siteului / Conținutului / Serviciului, Utilizatorul, Utilizatorul înregistrat sau Clientul este responsabil pentru consecințele care decurg prin folosirea acestuia. De asemenea, Utilizatorul înregistrat sau Clientul răspunde pentru orice daune materiale, intelectuale, electronice sau de orice altă natură produse Siteului, Continutului, Serviciului, iSTYLE Retail sau oricărui terț cu care iSTYLE Retail are încheiate un Contract valabil, în conformitate cu legislația în vigoare.

2.5. În cazul în care Utilizatorul, Utilizatorul înregistrat sau Clientul nu mai este de acord și / sau își revocă acceptul manifestat pentru prezentul Document:
• 2.5.1. Acesta renunță la: accesul la Site / Conținut / Serviciu, alte servicii sau produse oferite de iSTYLE Retail prin intermediul Siteului, primirea newslettere-lor/alertelor și/sau comunicărilor din partea iSTYLE Retail de orice natură (poșta electronică, apel telefonic, SMS etc);
• 2.5.2. iSTYLE Retail va limita accesul la toate informațiile care fac referire la Utilizator înregistrat sau Client din baza sa de date și fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă.

2.6. Utilizatorul înregistrat/Clientul poate reveni în orice moment asupra deciziei sale de a fi de acord și / sau de a accepta Documentul, în forma disponibilă în acel moment.

2.7. Pentru a-și exercita dreptul prevăzut la art 2.5, Utilizatorul înregistrat/Clientul poate contacta iSTYLE Retail sau poate să folosească legăturile din Conținutul accesat pe Site-ul iSTYLE Retail destinate acestui scop.

2.8. Pe site se pot înscrie și pot plasa comenzi numai persoanele fizice care au cel puțin 18 ani, respectiv persoanele juridice care au parcurs etapele înregistrării corespunzătoare și care nu au fost suspendate sau înlăturate de către iSTYLE Retail, indiferent de motivul suspendării sau al înlăturării. Posibilitatea de a comanda online este disponibilă doar persoanelor cu domiciliul în România sau care indică în mod expres către iSTYLE Retail o adresă de livrare de pe teritoriul României a produselor comandate. Devenind Utilizator înregistrat, iSTYLE Retail va considera că persoana întrunește condițiile sus menționate.

3.1. Conținutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/ sau conținut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusivă a iSTYLE Retail sau administratorului acestuia, fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și / sau publicare).

3.2. Utilizatorului, Utilizatorului înregistrat sau Clientului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conținut în orice alt Context decât cel original intenționat de iSTYLE Retail, includerea oricărui Continut în afara Siteului iSTYLE Retail, îndepărtarea însemnelor care reprezintă dreptul de autor al iSTYLE Retail asupra Conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, în lipsa acordului exprimat în mod expres de către iSTYLE Retail sau a administratorului acestuia.

3.3. Conținutul la care Utilizatorul, Utilizatorul înregistrat sau Clientul are sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidența prevederilor prezentului Document, în cazul în care Conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat între iSTYLE Retail și acesta care poate deroga în tot sau în parte de la prevederile prezentului Document.

3.4. Utilizatorul înregistrat sau Clientul poate copia, transfera și / sau utiliza Conținut numai în scopuri personale sau non-comerciale, precum și in relație cu iSTYLE Retail, numai în cazul în care acestea nu intra în conflict cu prevederile Documentului și cu legislația în materie și numai cu acordul scris prealabil al iSTYLE Retail.

3.5. În cazul în care iSTYLE Retail conferă Utilizatorului, Utilizatorului înregistrat, Clientului sau altui terț interesat, dreptul de a utiliza sub forma descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit Conținut, la care acestia au sau pot obține acces în urma acestui acord, dreptul de utilizare se extinde numai asupra acelui sau acelor Conținuturi și sau secțiuni definite în acord, pe perioada existenței acestuia sau acestor Conținuturi sau secțiuni pe Site sau a perioadei definite în acord și în limitele acordului, în cazul în care acestea exista.
Existența unui acord de utilizare încheiat în mod expres de către iSTYLE Retail cu un terț, un Utilizator, Utilizator înregistrat sau Client nu reprezintă un angajament Contractual din partea iSTYLE Retail pentru respectivul terț, Utilizator înregistrat / Client care obține acces la Conținut sau la anumite secțiuni ale Siteului, în sensul în care iSYLE Retail are dreptul de a modifica, actualiza sau completa în orice mod și în orice moment Conținutul Siteului sau a secțiunilor acestuia, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.

3.6. Conținutul de orice fel transmis către Utilizator, Utilizatorul înregistrat sau Client, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic etc.) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație Contractuală din partea iSTYLE Retail și/sau al unui angajat al iSTYLE Retail care a mijlocit transferul de Conținut, în cazul în care transferul există, față de respectivul Conținut.

3.7. Este interzisă orice utilizare a Conținutului Siteului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul Document sau de acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există. Încălcarea prezenței secțiuni, conferă dreptul iSTYLE Retail de a întreprinde măsurile legale ce se impun împotriva utilizării nepermise a Conținutului websiteului, în vederea reparării eventualelor prejudicii materiale și de imagine aduse iSTYLE Retail.

3.8. Postarea de către dvs. pe Site nu constituie o derogare a iSTYLE Retail de la orice drept asupra sau în legătura cu Siteul. În afara celor acordate în mod expres în prezentul Document, nu dobândiți nici un drept, titlu sau interes asupra sau în legătura cu Siteul.

3.9. Toate programele software utilizate în acest Site, Conținutul și elaborarea acestuia precum și softul în totalitate sunt protejate de legile privind dreptul de autor. Orice altă utilizare, inclusiv reproducerea, modificarea, distribuirea, republicarea, transmiterea, afișarea sau executarea Conținutului acestui Site nu sunt permise fără obținerea consimțământului prealalbil scris al iSTYLE Retail și / sau al administratorului acestuia.

3.10. Cu excepția unor prevederi contrare, Siteul, inclusiv tot Conținutul acestuia cum ar fi design-ul, textul, grafica, logo-urile, imaginile, clipurile audio, precum și alte aspecte legate de Site și respectiv de Conținut, sunt protejate de reglementarile privind drepturile de autor și de alte legi în materia proprietății intelectuale în vigoare și reprezintă proprietatea iSTYLE Retail și a administratorului de drept al acestuia.

3.11. Conținutul poate fi modificat oricând de către iSTYLE Retail, imaginile, design-ul, textul, grafica, logourile, clipurile audio precum și alte aspecte legate de Site și respectiv de Conținut având caracter de sugestie de prezentare.

4.1. iSTYLE Retail publică pe Site datele de identificare și contact actualizate, spre informarea Utilizatorilor, a utilizatorilor înregistrați, Clienților sau cumpărătorilor.

4.2. Prin utilizarea formularului de contact sau al Serviciului prezent pe Site, Utilizatorul, Utilizatorul înregistrat sau Clientul permite iSTYLE Retail să îl contacteze prin orice mijloc disponibil și mutual agreat, exclusiv în scopul comercial declarat și în vederea realizării acestui scop, inclusiv prin accesarea mijloacelor electronice, respectiv poșta electronică (e-mail, SMS).

4.3. Completarea parțială sau integrală a formularului de contact și trimiterea acestuia nu reprezintă un angajament din partea iSTYLE Retail de a contacta Utilizatorul, Utilizatorul înregistrat sau Clientul, ci doar o posibilitate pentru iSTYLE Retail.

4.4. Accesarea Siteului, folosirea informațiilor prezentate în cadrul acestuia, vizitarea paginilor sau trimiterea de e-mail-uri sau notificări adresate iSTYLE Retail se realizează electronic, telefonic sau prin orice alt mod de comunicare disponibil Utilizatorului, Utilizatorului înregistrat sau Clientului. Astfel, iSTYLE Retail, va obține acordul prealabil al Utilizatorului înregistrat sau Clientului pentru primirea informațiilor și sau a notificărilor din partea iSTYLE Retail în modalitate electronică și / sau telefonică, incluzând și comunicări prin e-mail, SMS sau prin anunțuri pe Site.

4.5. iSTYLE Retail își rezervă dreptul de a nu răspunde solicitărilor de orice natura, care nu au legătura cu produsele/ serviciile prezente pe Site sau cu un Contract încheiat cu un Utilizator înregistrat sau Client, primite prin orice mijloc de comunicare (electronic, apel telefonic, SMS etc).

5.1. În momentul în care vă creați Cont pe Site sau accesați serviciile sau produsele iSTYLE Retail, vă solicităm acordul prealabil cu privire la primirea de newslettere și/sau alerte din partea iSTYLE Retail, transmise prin poșta electronică (e-mail, SMS) și/sau telefonic. Opțiunea cu privire la acordul emis de către Client sau Utilizatorul înregistrat este liber exprimată, poate fi modificată sau retrasă în orice moment, cu respectarea prevederilor art. 5.3.

5.2. Datele preluate de la un Utilizator înregistrat sau Client, în scopul expedierii newslettere-lor și / sau alertelor, pot fi folosite de către iSTYLE Retail în limitele Politicii de confidențialitate și a acordului prealabil exprimat de către Utilizator înregistrat sau Client.

5.3. Renunțarea la primirea newslettere-lor și / sau alertelor de către dumneavoastră se poate exprima în orice moment prin:
• 5.3.1. folosirea legăturii special destinate din cadrul Conținutului oricăror newslettere și/ sau alerte primite sau apelând numărul de telefon +40 (31) 2297474;
• 5.3.2. folosirea opțiunilor disponibile în Contul de Client, pentru modificarea acceptului pentru primirea de newslettere și / sau alerte;
• 5.3.3. Contactarea iSTYLE Retail, utilizând instrumentele disponibile pe Site la secțiunea “Relații cu Clienții”, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă.

5.4. Renunțarea la primirea newslettere-lor și / sau alertelor nu implică renunțarea la acceptul acordat în general pentru prevederile prezentului Document.

5.5. iSTYLE Retail își rezervă dreptul de a selecționa Utilizatorul înregistrat sau Clientul care și-a exprimat anterior acordul de a primi newsletter și/sau alerte, cât și dreptul de a elimina justificat din baza sa de date orice Utilizator înregistrat sau Client, fără nici un angajament ulterior din partea iSTYLE Retail. În acest caz, Utilizatorul înregistrat sau Clientul se poate adresa Departamentului Relații cu Clienții al iSTYLE Retail pentru a primi justificările necesare în legătura cu orice decizie și/sau acțiune intreprinsă în sensul prezentului articol sau va primi o informare cu privire la măsurile intreprinse de iSTYLE Retail.

5.6. iSTYLE Retail nu va include în newslettere și/sau alertele transmise Utilizatorului înregistrat sau Clientului, niciun alt fel de material publicitar sub forma de Conținut care să facă referire la vreun terț care nu este partener al iSTYLE Retail, la momentul expedierii newslettere-lor și / sau alertelor.

6.1. Produsele aflate în oferta magazinului online istyle.ro se pot vinde numai în baza unei Comenzi și cu îndeplinirea tuturor condiţiilor și formalităților impuse de reglementările în vigoare referitoare la fiscalizarea cazelor de marcat fiscal acolo unde este cazul. Comanda se va procesa conform prevederilor de mai jos.

ATENȚIE!!! O Comanda neconfirmată nu presupune o rezervare a produselor.

Comenzile sunt procesate și onorate în ordinea cronologică în care au fost înregistrate.
Prin lansarea unei Comenzi prin intermediul magazinului online istyle.ro, cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare prin care vânzătorul își desfășoară operațiunile (electronic).

6.2. O Comanda plasata pe Site cuprinde:
- bunurile/servicii regăsite în oferta magazinului online istyle.ro;
- mențiuni clare cu privire la datele de facturare, livrare precum și alte mențiuni speciale;
- specificațiile Cumpărătorului.

Lansarea unei Comenzi nu presupune și confirmarea Comenzii și a Contractului.

Etapele în vederea finalizării unei Comenzi și a încheierii Contractului sunt următoarele:
a. înregistrarea Comenzii prin generarea unui cod unic pentru fiecare Comandă înregistrată;
b. preluarea Comenzii de către un agent de vânzări, în limita programului de lucru de luni până vineri în intervalul 10-18;
c. confirmarea Comenzii se realizează numai după verificarea Comenzii și a stocului, precum și a volumului de lucrări aflate în derulare. Această confirmare se face exclusiv de către un agent de vânzări, telefonic sau electronic (e-mail);
d. livrarea Comenzii se realizează numai după confirmarea Comenzii și după stabilirea detaliilor de livrare de către agentul de vânzări/livrări și de către Cumpărător.

6.3. Vânzătorul poate anula Comanda efectuată în urma unei notificări prealabile adresate Cumpărătorului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:
a. neacceptarea de către banca emitentă a cardului Cumpărătorului, a tranzacției, în cazul plății online;
b. invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri în cazul plăților online;
c. datele furnizate de către Client/Cumpărător în cadrul formularului de pe Site sunt incomplete și/sau incorecte.

6.4. În cazul în care un produs și/sau serviciu comandat de către cumpărător, nu poate fi livrat din orice motiv de către vânzător, acesta va informa Cumpărătorul și va returna acestuia contravaloarea produsului și/sau serviciului, în termen de maxim 7 (șapte) zile de la data la care vânzătorul a luat la cunoștință acest fapt sau de la data la care Cumpărătorul și-a exprimat în mod expres intenția de reziliere a Contractului.

7.1. Prețurile si stocul produselor sunt actualizate de către magazinul online pe măsura primirii informațiilor de la furnizori. Prețurile din Comenzi sunt valabile până la data modificării prețurilor de achiziție comunicate de către furnizori.

7.2. În cazul în care prețurile sau alte detalii referitoare la produse au fost afișate greșit, inclusiv din cauza faptului că au fost introduse greșit în baza de date, cumpărătorul recunoaște vânzătorului dreptul de a anula Comenzile (solicitări de produse ce nu au fost confirmate) ce conțin aceste produse și de a anunța clienții în cel mai scurt timp despre eroarea apărută.

7.3. Prețurile sunt afișate în moneda RON și la fel și reducerile de preț, iar moneda de referință pentru calculul, plata și facturarea produselor comandate, va fi moneda locală RON.

7.4. În eventualitatea plasării unei comenzi folosind un card în moneda Euro sau o altă monedă internațională, banca emitentă a cardului dumneavoastră poate opera conversia în RON a sumei achitate pentru produsele achiziționate de pe Site, existând posibilitatea ca banca dumneavoastră să perceapă un comision de schimb valutar. Astfel, vă revine obligația de a vă informa cu privire la existența unui astfel de comision înainte de a plasa o comandă pe Site. iSTYLE Retail nu este răspunzătoare pentru lipsa de informare a utilizatorilor săi cu privire la comisioanele percepute de bancă. Pentru clarificare, în cazul plăților online, iSTYLE Retail nu este/nu poate fi făcută responsabilă pentru niciun alt cost suplimentar suportat de către Client, incluzând dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia difera de RON. Responsabilitatea pentru aceasta acțiune o poartă numai Clientul.

7.5. În conditiile prevăzute de lege, prețul produselor electornice de joasă tensiune afișat pe Site, include taxa de timbru verde. În cazul în care Utilizatorul, Utilizatorul înregistrat sau Clientul solicită detalii cu privire la suma exactă adaugată la costul produsului, recomandăm contactarea echipei iSTYLE Retail.

7.6. Facturarea produselor achiziționate se face exclusiv în RON. În cazul în care plata se efectuează prin card bancar, iSTYLE Retail va debita Contul curent al Clientului cu sumele reprezentând contravaloarea produselor comandate, ulterior transmiterii către acesta din urmă a confirmării comenzii.

7.7. Toate informațiile vizuale folosite pentru descrierea produselor și/sau serviciilor disponibile pe Site (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / etc.) nu reprezintă o obligație contractuală din partea iSTYLE Retail, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

7.8. Plățile online sunt procesate direct de către banca emitentă prin intermediul platformei PayU. Sistemul de plată este securizat la cele mai înalte standarde, inclusiv 3D Secure. Datele cardului de plată ale Clientului/Utilizatorului/ Cumpărătorului nu vor fi accesibile și nici nu vor fi stocate de către www.istyle.ro, ci doar de către instituția de autorizare a Tranzacției sau o altă entitate autorizată să presteze servicii de stocare date de identificare a cardului, despre a cărei identitate Clientul/Utilizatorul/Cumparatorul va fi informat, anterior introducerii datelor.

8.1. Comanda Online
• 8.1.1. Clientul poate efectua comenzi de produse comercializate la un moment dat, exclusiv pe Site, prin adăugarea produsului/produselor dorite în coșul de cumpărături, urmând a finaliza comanda efectuând plata prin una din modalitățile de plată indicate expres. Odată adăugat în coșul de cumpărături, un produs este disponibil pentru achiziție în măsura în care există stoc disponibil pentru acesta. Adăugarea unui produs în coșul de cumpărături în lipsa finalizării comenzii, nu atrage după sine rezervarea automată a acestuia.
• 8.1.2. Prin finalizarea comenzii Clientul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării comenzii, denumită în cadrul acestui Document și comanda emisă.
• 8.1.3. Prin finalizarea comenzii Clientul consimte că iSTYLE Retail îl poate contacta, prin orice mijloc disponibil / agreat de iSTYLE Retail și prevăzut în cadrul prezentului Document, în orice situație în care este necesară Contactarea Clientului.
• 8.1.4. iSTYLE Retail poate denunța unilateral comanda efectuată de către Client, în urma unei notificări prealabile adresate Clientului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:
a. neacceptarea de către banca emitenta a cardului Clientului, a Tranzacției, în cazul de plății online;
b. invalidarea Tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de iSTYLE Retail, în cazul plății online;
c. datele furnizate de către Client, pe Site sunt incomplete sau incorecte;
d. activitatea Clientului pe Site poate și / sau produce daune de orice natură, sau prejudiciază
în orice fel iSTYLE Retail și / sau partenerii acestuia;
e. realizarea a mai mult de două încercări de livrare consecutive, eșuate.
• 8.1.5. Numai clientul persoană fizică poate renunța la o comandă efectuată, și se poate retrage din contract în termen de 14 zile de la data primirii produselor comandate conform art. 9 din OUG nr. 34 din 2014 privind drepturile consumatorilor din cadrul Contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.
8.1.6. Atenție! În cazul produsele comandate și personalizate la cererea clientului, clientul nu beneficiază de drept de retur, respectiv de dreptul de retragere din contract, excepție reglementată de prevederile art. 16 din OUG nr. 34/2014. Totodată, clientul nu beneficiază nici de returnarea avanuslui de 10% plătit la plasarea unei astfel de comenzi, în cazul în care anulează această comandă.
• 8.1.7. În cazul în care Clientul persoană fizică, în cadrul termenului legal, formulează cerere de retragere din Contract, la o comanda efectuată cu plata prin card bancar și în care banca emitentă a cardului Clientului a virat sumele achitate în Contul iSTYLE Retail, suma plătită va fi returnată de către iSTYLE Retail nu mai târziu de 14 zile calendaristice de la data la care aceasta din urmă a luat la cunoștință acest fapt, folosind aceleași modalități de plată ca și cele folosite de Client pentru tranzacția inițială, cu excepția cazului în care Clientul a fost de acord cu o altă modalitate de plată, indicată expres în scris de către acesta (cu excepția rambursării în numerar). Ca urmare a unei retrageri din Contractul încheiat la distanță, nu vor cădea în sarcina Clientului plata de comisioane în urma rambursării, acestea fiind integral suportate de către iSTYLE Retail.
• 8.1.8. În cazul în care un produs comandat de către Client, efectuând în prealabil o plata cu card bancar nu poate fi livrat de către iSTYLE Retail, acesta din urmă va informa Clientul asupra acestui fapt și va returna în Contul acestuia contravaloarea produselor, în termenul prevăzut la art. 8.1.7, calculat de la data la care iSTYLE Retail a luat la cunoștință acest fapt sau de la data la care Clientul și-a exprimat în mod expres intenția de retragere din Contract (consultă Politica de Retur).
• 8.1.9. Clientul are dreptul de a anula sau modifica Conținutul unei comenzi achitate cu cardul în termen de maxim 24 de ore de la plasarea acesteia. În acest sens, Clientul va transmite în scris echipei iSTYLE Retail solicitarea de anulare sau modificare a comenzii.
• 8.1.10. În cazul în care Clientul a operat o modificare a comenzii, iar contravaloarea noii sale comenzi este mai mică decât contravaloarea produselor/ serviciilor comandate inițial, iSTYLE Retail va returna în Contul Clientului suma reprezentând diferența dintre contravaloarea comenzii inițiale și a noii comenzi, în maxim 14 zile calendaristice de la data la care iSTYLE Retail a luat la cunoștință acest fapt.
• 8.1.11. iSTYLE Retail nu își asumă să despăgubească Clientul pentru prejudiciile directe și/sau indirecte cauzate de întârzierea în livrarea produselor.
• 8.1.12. În cazul în care un Client își modifică datele personale, folosind formularele disponibile pe Site, toate comenzile în derulare existente la acel moment, își păstrează datele definite/ acceptate de către Client după momentul efectuării modificării, luându-se în considerare pentru livrare și contact, noile date modificate corespunzător.

9. Livrarea produselor comandate
• 9.1. iSTYLE Retail va include în coletul expediat către Client, in funcție de tipicul fiecărui produs, toate Documentele necesare care să ateste achiziționarea produselor/ serviciilor de către Client. Suplimentar, iSTYLE Retail poate include în colet materiale publicitare pentru a-și promova propriile produse sau campanii (sau ale unor terți parteneri) precum și cadouri destinate fidelizării Clienților iSTYLE Retail.
• 9.2. iSTYLE Retail va informa Clientul asupra stadiului de finalizare în care se află comanda sa.
• 9.3. Livrarea către Client a produselor/serviciilor achiziționate este efectuată prin intermediul unei firme de curierat rapid. Firma de curierat rapid, prelucrează date cu caracter personal ale Clientului iSTYLE Retail, exclusiv pentru prestarea serviciilor de transport a produselor achiziționate de aceștia de pe Siteul companiei și numai cu respectarea întocmai a prezentului Document Termeni și Condiții al iSTYLE Retail. De asemenea, potențialii terți parteneri ai firmei de curierat rapid, mandatați pentru îndeplinirea serviciilor de transport, care procesează date cu caracter personal ale Clienților iSTYLE Retail, sunt ținuți la respectarea întocmai a termenilor și condițiilor legii cu privire la siguranța prelucrării datelor cu caracter personal și a prezentului Document Termeni și Condiții al iSTYLE Retail. În acest sens, firma de curierat rapid poate contacta Clienții iSTYLE Retail prin orice mijloc de comunicare (e-mail, telefon, SMS) în limitele și în scopul prevăzut în prezentul articol.
• 9.4. Livrările se vor efectua în maximum 5 zile lucrătoare de la Confirmarea Comenzii de către iSTYLE Retail, însă termenul de livrare se poate extinde în anumite situații izolate (de exemplu: condiții meteo nefavorabile, perioadele sărbătorilor legale, probleme tehnice neprevăzute etc). În măsura posibilității, vă vom notifica în cazul în care întâmpinăm una dintre situațiile mai-sus menționate imediat ce aceasta ne-a fost comunicată de către firma de curierat.
• 9.5. Totodată, clientul are posibilitatea de a ridica produsele comandate din magazinele fizice iSTYLE deschise pe teritoriul României selectate de către iSTYLE si indicate pe site la plasarea comenzii. Pentru preluarea produsului comandat din magazinul selectat, clientul trebuie să aștepte mai întâi confirmarea comenzii de către un reprezentant al vânzătorului, confirmare care se va realiza în termen de maxim 1 (o) zi lucrătoare.
După primirea confirmării, Clientul are la dispozitie un termen de 3 zile lucrătoare pentru ridicarea produsului din magazin. În cazul în care acest termen nu este respectat și până la finele celei de-a 3-a zi de la confirmarea comenzii produsele nu sunt ridicate, comanda este anulată automat, iar produsele nu mai sunt rezervate pentru clientul în cauză, fiind repuse în vânzare în magazin. În cazul comenzii astfel anulate a cărei contravaloare a fost plătită online cu card bancar, restituirea sumei achitate se realizează în termen de maxim 14 zile calendaristice în contul din care a fost realizată plata.

9.6. În eventualitatea depășirii termenului de livrare indicat, iSTYLE Retail va informa Clientul prin e-mail și poate agrea cu acesta prelungirea termenului de livrare cu o perioadă ce nu va depăși termenul de livrare prevăzut inițial. În cazul în care, în cadrul noii perioade agreate de comun acord, produsul va fi indisponibil pentru livrare, Clientul poate solicita rezilierea Contractului la distanță. Clientul are la dispoziție un termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii notificării de informare pentru a-și exprima opțiunea privind produsul comandat. Lipsa primirii de către iSTYLE Retail a unui răspuns din partea Clientului în termenul precizat, va fi considerată un accept tacit al acestuia pentru prelungirea perioadei de livrare. În toate cazurile în care Clientul își exprimă opțiunea în scris pentru rezilierea Contractului, dacă produsul a fost deja plătit de acesta, iSTYLE Retail va înapoia sumele plătite în termen de maxim 14 zile calendaristice.
• 9.7. Toate produsele comercializate pe www.istyle.ro sunt vândute și livrate exclusiv pe teritoriul României.
• 9.8. Costurile de livrare sunt suportate de către iSTYLE Retail în cazul în care valoarea comenzii este de cel puțin 300 de lei. Pentru comenzile de valoare inferioară, Clientul va achita contravaloarea transportului, respectiv suma de 20 lei și 12 lei pentru lockere.

10.1. Produsele comercializate de iSTYLE Retail beneficiază de garanție în termenul menționat în certificatul de garanție al produsului, cu respectarea întocmai a Legii 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora, republicată și actualizată. Detalii clare despre trăsăturile caracteristice ale fiecărui produs sunt furnizate în pagina de prezentare a acestuia. Informații cu privire la termenii și condițiile de garanție iSTYLE Retail sunt disponibile în cadrul secțiunii Garanție și conformitate, sau sub forma unei broșuri sau a unui Document, introduse în fiecare colet.

10.2. Cumpărătorul persoană juridică nu beneficiază de drepturile specifice consumatorilor persone fizice, astfel cum este definită noțiunea de consumator în legislaţia în materia protecției consumatorului.

10.3. Un client nu poate solicita o garanție extinsa, în alți termeni și alte condiții și / sau o garanție validă pentru un termen mai lung decât cel prevăzut în Documentele menționate în prezentul articol. Garanția oferită de iSTYLE Retail este emisă în conformitate cu legislația în vigoare și se bazează pe obținerea de către iSTYLE Retail a Documentelor justificative pentru calitatea/ durata de utilizare a produselor comercializate, respectiv, certificate de autenticitate și / sau de conformitate, direct de la producător și / sau distribuitorii autorizați ai producătorului.

10.4. Fiecare produs comercializat de iSTYLE Retail beneficiază de o garanție de conformitate conform prevederilor Legii 449/2003, și conform prevederilor art. 10.1., inclusiv pentru cazurile în care informațiile privind calitatea produselor oferite de fabricantul produsului lipsesc. În conformitate cu art. 11 din Legea 449/2003, clientul poate solicita în cazul lipsei conformității, repararea, înlocuirea produsului în limita stocului disponibil, sau returnarea contravalorii acestuia. De asemenea, beneficiază de termenele prevăzute în cadrul Capitolului V din Legea 449/2003.

Pentru vizualizarea Politicii de Retur a iSTYLE Retail accesați acest link.

11.1. Cumpărătorul are dreptul să se retragă din Contract, respectiv să returneze un Bun sau să renunțe la un Serviciu, în termen de 14 zile calendaristice, fără invocarea niciunui motiv și fără a suporta alte costuri decât cele de livrare. Astfel, potrivit OUG nr 34/2014, perioada de returnare a unui Bun sau renunțare la un Serviciu expiră în termen de 14 zile de la:
• ziua în care Cumpărătorul intră în posesia fizică a ultimului Bun – în cazul în care Cumpărătorul comandă printr-o singură comandă produse multiple care vor fi livrate separat
• ziua în care Cumpărătorul intră în posesia fizică a ultimului Bun sau a ultimei piese – în cazul livrării unui produs care constă din mai multe loturi sau piese

11.2. În cazul în care Cumpărătorul decide să se retragă din Contract, acesta va putea înainta o solicitare în acest sens către iSTYLE.

11.3. În cazul în care Cumpărătorul solicită retragerea din Contract în cadrul termenului legal de retragere din contract, trebuie să returneze și eventualele cadouri care au însoțit produsul respectiv. În cazul în care Comanda este achitată, Vânzătorul va rambursa suma în maxim 14 (paisprezece) zile de la data informării Vânzătorului de către Cumpărător asupra deciziei sale de retragere din Contract. Suma va fi returnată prin restituire în contul din care a fost efectuată plata sau în contul bancar indicat de către client, în cazul în care plata nu a fost efectuată cu card bancar.

11.4. Rambursarea sumei care se cuvine clientului se va dispune numai după primirea bunurilor vândute de la client, pentru a permite evaluarea acestora.

11.5. Sunt exceptate de la dreptul de retragere din Contract următoarele:
a. Produse desigilate care nu pot fi returnate din motive de protectie a sanatatii sau din motive de igiena si care au fost desigilate de consumator, indiferent daca acestea au fost sau nu utilizate dupa desigilare (ex.: casti in ear);
b. inregistrari audio sau video sigilate sau de programe informatice sigilate care au fost desigilate dupa livrare;
c. produse care prezinta modificari fizice, lovituri, ciobiri, zgarieturi, socuri mecanice sau electrice (nesemnalate ca si defecte estetice in primele 48 de ore de la receptionarea produsului). Nu se accepta pentru returnare produsele care prezinta modificari fizice, lovituri, ciobiri, zgarieturi, socuri, urme de folosire excesiva si/sau interventii neautorizate etc.
d. software, licente desigilate (Sisteme de operare, aplicatii, etc.), jocuri desigilate;
e. cartuse desigilate, tonere care sunt prezentate desigilate pentru retur;
f. imprimante/multifunctionale/aparate de fax care au cartusele/tonerele desigilate;
g. produse aduse pe comenzi speciale ferme pentru a carei furnizare a fost nevoie de plata unui avans de 10% (ex. Produsele configurate special din gamele MacBook Air, macBook Pro, Mac mini, iMac, Mac Pro – CTO – Custom to Order;
h. furnizarea de continut digital care nu este livrat pe un suport material, daca prestarea a inceput cu acordul prealabil expres al Cumparatorului si dupa ce acesta a confirmat ca a luat cunostinta de faptul ca isi va pierde dreptul la retragere;
i. folii de protectie pentru ecrane (telefoane, tablete, laptop etc.) care au fost deja utilizate;
j. produse de pe care au fost dezinstalate sistemele de operare sau alte programe software existente la cumparare sau daca produsele au licente OEM activate;
k. acumulatorii, becurile obisnuite, becurile cu halogen (scoase din cutia originala);
l. daca au fost achizitionate mai multe produse din acelasi model, se accepta retur doar daca unul singur a fost desigilat sau dezambalat;
m. in cazul mai multor produse achizitionate printr-un credit, nu se va putea face returul unui singur produs, ci doar un retur integral, al tuturor produselor;
o. prestarea sau accesul la un serviciu, după acordarea accesului sau a serviciului, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al Cumpărătorului;
p. In cazul in care se returneaza un produs dintr-un pachet promotional se va returna diferenta dintre pretul de baza si cel promotional al produsului returnat.

11.6. În cazul în care produsele comercializate sunt produse configurate la comandă conform solicitarii clientului, la cererea clientului (Utilizatorului înregistrat), acestea nu beneficiază de drept de retur, respectiv de dreptul de retragere din contract, excepție reglementată de prevederile art. 16 din OUG nr. 34/2014.

11.7. Pentru produsele configurate conform solicitarii clientului, plata se efectueaza integral, acestea fiind executate la comanda, conform solicitarii clientului. In cazul anularii comenzii, se percepe o taxa de 10%, din valoarea produsului.

11.8. În cazul returului, produsele vor fi returnate în ambalajul original cu toate accesoriile, cu etichetele intacte, documentele care le-au însoțit și cu o copie a Facturii de achiziție. Returnarea unui produs fără ambalajul acestuia sau fără accesorii ale ambalajului (spre exemplu suporți de siguranță, elemente de protecție din carton sau polistiren etc.) sau ale produsului va duce la diminuarea valorii produselor.

11.9. Nu se acceptă returul produselor care prezintă modificări fizice, lovituri, ciobiri, zgârieturi, pete, șocuri, etc.

11.10. Clientul este responsabil doar pentru diminuarea valorii bunurilor care rezultă din manipulări altele decât cele necesare pentru determinarea naturii, calităților și funcționării bunurilor.

Manipulările acceptate pentru determinarea naturii, calității și funcționării bunurilor sunt:
- dezambalarea fără distrugerea sau deteriorarea ambalajelor originale, urmând instrucțiunile pentru despachetare (acolo unde producătorul indică modul de manipulare) fără deteriorarea ambalajului, produsului sau accesoriilor;
- inspectarea vizuală, tactilă a produselor;
- în cazul produselor care nu necesită montarea de accesorii consumabile sau racordarea la alte utilități decât energia electrică se permite alimentarea numai cu energie electrică și pornirea/oprirea acestora;
- în cazul produselor care necesită montarea de accesorii consumabile (de ex.: filtre, cartușe refill, cartușe de imprimantă, toner etc.) sau racordarea la alte utilități decât energia electrică (de ex.: apă, gaz etc.) se permite alimentarea numai cu energie electrică și pornirea/oprirea acestora și nu se permite montarea accesoriilor consumabile.

11.11. Dacă un consumator își exercită dreptul de retragere după ce a utilizat bunurile într-o măsură care depășește limita necesară stabilirii naturii, caracteristicilor și modului de funcționare a bunurilor, consumatorul răspunde pentru eventuala diminuare a valorii bunurilor.

11.12. Acţiuni neacceptate care duc la diminuarea valorii produsului returnat sau pierderea dreptului de retragere :
- folosirea aparatelor electronice sau electrocasnice în orice alt mod decât testarea prin pornirea/oprirea aparatului;
- ruperea sigiliilor și a etichetelor;
- ruperea sau deteriorarea ambalajelor;
- zgârierea, murdărirea, pătarea, impregnarea produselor cu substanțe externe;
- desigilarea accesoriilor consumabile (de ex. cartușe de cerneală, toner etc.);
- desigilarea sau instalarea licențelor software;

11.13. Accesoriile (manuale de utilizare, CD-uri, cabluri etc.) aflate în cutia produsului precum și ambalajul original al acestuia fac parte integrantă din produs. Ca urmare atunci când returnați un produs aveți obligația de a-l returna cu ambalajul original nedeteriorat, protejat prin înfoliere sau ambalat în cutie din carton și împreună cu toate accesoriile acestuia.

11.14. Orice modificare a starii produselor sau deteriorarea ambalajului original al acestora ce face imposibilă vânzarea produsului ca nou, duce automat la aplicarea procedurii de returnare supusă unor taxe de readucere a produselor la starea în care au fost livrate. Diminuarea se aplica intre 10%-90% din valoarea inițială a produsului. Taxa de diminuare va fi comunicată către client la recepționarea produselor modificate.

11.15. Produsele comandate online, dar ridicate dintr-unul dintre magazinele fizice iSTYLE nu beneficiază de dreptul de retur, având în vedere faptul că acesta a avut posibilitatea testării produsului în show room. Pentru aceste cazuri în care clientul optează pentru ridicarea dintr-un magazin fizic contractul nu se încheie la distanță, ci la momentul ridicării produsului în showroom, comanda plasată online și confirmarea acesteia constituind doar o rezervare a produsului pentru a fi cumpărat din magazinul fizic.

11.16. Costul transportului produselor returnate este in sarcina clientului.

12.1. iSTYLE Retail nu solicită Utilizatorului, Utilizatorului înregistrat sau Clientului prin niciun mijloc de comunicare (e-mail / telefonic / SMS etc.) informații referitoare la date confidențiale, carduri bancare sau parole personale.

12.2. Utilizatorul / Clientul / Utilizator înregistrat își asumă întreaga responsabilitate pentru divulgarea către orice terț, a datelor sale confidențiale.

12.3. iSTYLE Retail declină orice responsabilitate, în situația în care Utilizatorul / Clientul / Utilizatorul înregistrat este prejudiciat sub orice formă de către un terț care pretinde că este reprezentant al iSTYLE Retail sau că reprezintă interesele iSTYLE Retail.

12.4. Utilizatorul / Clientul / Utilizatorul înregistrat va informa iSTYLE Retail asupra unor asemenea tentative, folosind datele de contact.

12.5. iSTYLE Retail nu promovează SPAM-ul. Orice Utilizator înregistrat / Client care a furnizat explicit adresa sa de e-mail pe Site poate opta pentru dezactivarea Contului de Client aferent acestei adrese de e-mail, cu îndeplinirea condițiilor menționate în acești Termeni.

12.6. Comunicările realizate de către iSTYLE Retail prin mijloace electronice de comunicare la distanță (i.e. e-mail) conțin datele de identificare complete și conforme ale expeditorului sau legături către acestea, la data transmiterii Conținutului.

12.7. Vor fi considerate tentativă de fraudare a Siteului/Conținutului și /sau al iSTYLE Retail, aceasta din urma rezervându-și dreptul de a sesiza organele abilitate cu privire la acela sau aceia care a(u) încercat să sau a(u) întreprins următoarele:
• 12.7.1. accesarea datelor unui Utilizator înregistrat / Client prin folosirea unui cont sau prin orice altă metodă;
• 12.7.2. alterare sau modificarea Conținutului Siteului sau a oricărei corespondențe expediate prin orice modalitate de către iSTYLE Retail către Utilizatorul înregistrat / Client;
• 12.7.3. perturbarea performanțelor serverului / serverelor pe care rulează Siteul;
• 12.7.4. accesarea sau divulgarea oricărui terț care nu are autoritatea legală necesară a Conținutului expediat prin orice mijloc de către iSTYLE Retail către Utilizatorul înregistrat/ Client atunci când acesta nu este destinatarul legitim al Conținutului.

13.1. iSTYLE Retail nu poate fi ținută responsabilă în nici un fel în fața niciunui Utilizator înregistrat / Client care utilizează Siteul sau Conținutul, altfel decât în limita articolelor ce constituie Termeni și Condiții.

13.2. În cazul în care un Utilizator înregistrat / Client consideră că un Conținut expediat prin orice mijloc de către iSTYLE Retail violează drepturile de copyright sau orice alte drepturi, acesta poate să contacteze pentru detalii iSTYLE Retail, conform detaliilor de contact, astfel încât aceasta din urmă să poată lua o decizie în cunoștință de cauză.

13.3. iSTYLE Retail nu garantează Utilizatorului acces pe Site sau la Serviciu, în lipsa înregistrării de către acesta din urmă prin parcurgerea etapelor de înregistrare de pe Site, și nu îi conferă dreptul de a descărca sau de a modifica parțial și / sau integral Conținutul, de a reproduce parțial sau integral Conținutul, de a copia, sau de a exploata orice Conținut în orice altă manieră, sau de a transfera vreunui terț orice Conținut asupra căruia are și / sau a obținut acces, în baza unui acord de utilizare, fără acordul prealabil scris al iSTYLE Retail.

13.4. iSTYLE Retail nu răspunde de Conținutul, calitatea sau natura altor Site-uri la care se ajunge prin legături din Conținut, indiferent de natura acestor legături. Pentru respectivele Site-uri, răspunderea o poarta integral proprietarii acestora.

13.5. iSTYLE Retail este exonerată de răspundere în cazul utilizarii Siteului și/sau al Conținutului transmis către Utilizator, Utilizatorul înregistrat sau Client, prin orice mijloc (electronic, telefonic etc.), prin intermediul Siteului, e-mail-ului sau al unui angajat al iSTYLE Retail, atunci când această utilizare a Conținutului poate sau produce pagube de orice natură Utilizatorului, Utilizatorului înregistrat sau Clientului și/sau oricărui tert implicat în acest transfer de Conținut..

13.6. iSTYLE Retail nu oferă niciun fel de garanții directe sau indirecte ca:
• 13.6.1. Serviciul va fi potrivit cerințelor utilizatorilor;
• 13.6.2. Serviciul va fi neîntrerupt, sigur sau fără erori de orice fel;
• 13.6.3. Produsele / serviciile obținute gratis sau Contra-cost prin intermediul Serviciului vor corespunde cerințelor sau așteptărilor Clientului.

13.7. În limita prevederilor Termeni și Condiții, operatorii, administratorii și / sau proprietarii Siteului nu sunt sub nici o formă responsabili pentru relațiile sau consecințele acestora rezultând din, dar nelimitându-se la achiziții, oferte speciale, promoții, promovări, sau oricare alt tip de relație/legătură/tranzacție/colaborare etc. care pot apărea între Client sau Utilizatorul înregistrat și oricare dintre cei care își fac promovare directă sau indirectă prin intermediul Siteului.

13.8. Materialele de promovare (incluzând dar nelimitându-se la banner-ele de Campanie), utilizate pentru prezentarea fiecărei campanii pe Site și / sau pe pagina de Facebook a companiei, au caracter exclusiv de promovare a brandurilor, fără ca utilizarea banner-elor a fi interpretată ca fiind o obligație asumată de iSTYLE Retail de a deține efectiv în stoc pentru scopuri de comerț, produsele ce apar sau pot să apară în cadrul acestora. Astfel, numai produsele prezentate pe Site, având indicate prețul de vânzare și caracteristicile acestora servesc scopurilor comerciale ale companiei fiind astfel disponibile pentru vânzare.

14.1. Exceptând cazurile în care au prevăzut în mod expres altfel, nici una din părțile unui Contract încheiat, care este încă în derulare, nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea la termen și / sau în mod corespunzător, total sau parțial, a oricăreia din obligațiile care îi incumbă în baza Contractului, dacă neexecutarea obligației respective a fost cauzată de un eveniment de forța majoră sau de caz fortuit.

14.2. Partea sau reprezentantul legal al părții care invocă evenimentul mai sus menționat, va aduce la cunoștință celeilalte, imediat și în mod complet, producerea acestuia și va lua orice măsuri care-i stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor respectivului eveniment.

14.3. Partea sau reprezentantul legal al părții care invocă evenimentul mai sus menționat vor fi exonerați de la această obligație numai în cazul în care evenimentul îi împiedică să o ducă la bun sfârșit.

14.4. Dacă în termen de 15 zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a acestui Contract fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

14.5. Partea care invocă evenimentul de forță majoră sau caz fortuit trebuie să facă dovada imposibilității executării obligațiilor în termen de 30 zile de la data producerii evenimentului.

15.1. Prin folosirea/ vizitarea/ vizualizarea/ etc Siteului și / sau al oricărui Conținut trimis de către iSTYLE Retail Utilizatorului, Utilizatorului înregistrat sau Clientului prin accesare și / sau expediere prin orice mijloc (electronic, telefonic etc), acesta se declară de acord cel puțin cu prevederile "Termeni și conditii".

15.2. Orice dispută cu referire la prezentele Termeni și Condiții care ar putea să apară între Utilizator, Utilizator înregistrat sau Client și iSTYLE Retail se va rezolva pe cale amiabilă, părțile depunând toate diligențele necesare în acest sens.

15.3. Orice dispută, de orice fel, care ar putea să apară între Utilizator, Utilizator înregistrat sau Client și iSTYLE Retail sau partenerii săi, se va rezolva pe cale amiabilă. Dacă aceasta nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat de către instanța competentă din București.

16.1. Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi declarată nulă sau invalidată, indiferent de cauză, aceasta clauză nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.

16.2. iSTYLE Retail își rezervă dreptul de a putea efectua orice modificări ale acestor prevederi, precum și orice modificări ale Siteului / structurii acestuia / Serviciului precum și orice Conținut fără notificare prealabila a Utilizatorului înregistrat sau Clientului.

16.3. În limita prevederilor Termeni și Conditii, iSTYLE Retail nu va putea fi făcută responsabilă pentru eventualele erori apărute pe Site din orice cauză, inclusiv din cauza unor modificări, setări, etc. care nu sunt făcute de către administratorul Siteului.

16.4. iSTYLE Retail își rezervă dreptul de a introduce bannere publicitare de orice natura și / sau legături pe oricare pagină a Siteului, cu respectarea legislației în vigoare.

16.5. Prezentul Document a fost redactat și va fi interpretat în conformitate cu legislația română.

Ultima modificare: februarie 2024 - iSTYLE Retail

Prelucrare date cu caracter personal: iSTYLE Retail S.R.L. este înregistrată în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 30401