Garanție și conformitate iSTYLE

Persoanele fizice beneficiază de garanţia legală de conformitate, astfel cum aceasta este definită de lege. Legislația aplicabilă prezentei garanții: Legea nr. 296/2004 privind Codul Consumului, modificată prin Legea nr. 161/2010 și Legea nr. 449/2003 privind vanzarea produselor și garanțiile asociate acestora, modificată și completată prin Ordonanţa nr. 9/2016

Vanzatorul este obligat sa livreze consumatorului produse care sunt in conformitate cu contractul de vanzare-cumparare.

Se considera ca produsele sunt in conformitate cu contractul de vanzare-cumparare daca: a) corespund descrierii facute de vanzator si au aceleasi calitati ca si produsele pe care vanzatorul le-a prezentat consumatorului ca mostra sau model; b) corespund oricarui scop specific solicitat de catre consumator, scop facut cunoscut vanzatorului si acceptat de acesta la incheierea contractului de vanzare-cumparare; c) corespund scopurilor pentru care sunt utilizate in mod normal produsele de acelasi tip; d) fiind de acelasi tip, prezinta parametri de calitate si performante normale, la care consumatorul se poate astepta in mod rezonabil, date fiind natura produsului si declaratiile publice privind caracteristicile concrete ale acestuia, facute de vanzator, de producator sau de reprezentantul acestuia, in special prin publicitate sau prin inscriere pe eticheta produsului.

Vanzatorul este raspunzator fata de consumator pentru orice lipsa a conformitatii existenta la momentul cand au fost livrate produsele. Prin termenul de consumator se intelege ceea ce legea defineste astfel, la momentul emiterii prezentului certificat.

Raspunderea vanzatorului privind garantia legala de conformitate, potrivit prevederilor art. 9-14 din Legea nr. 449/2003, este angajata daca lipsa de conformitate apare intr-un termen de 2 ani, calculat de la livrarea produsului. Pentru produsele a caror durata medie de utilizare este mai mica de 2 ani, acest termen se va reduce la durata medie de utilizare.

Consumatorul trebuie sa informeze vanzatorul despre lipsa de conformitate in termen de doua luni de la data la care a constatat-o.

In cazul lipsei conformitatii, consumatorul are dreptul de a solicita vanzatorului sa i se aduca produsul la conformitate, fara plata, prin reparare sau inlocuire, sau sa beneficieze de reducerea corespunzatoare a pretului ori de rezolutiunea contractului privind acest produs, in conditiile art. 13 si 14 din Legea nr. 449/2003.

In cazul lipsei conformitatii, consumatorul are dreptul de a solicita vanzatorului, in primul rand repararea produsului sau are dreptul de a solicita inlocuirea produsului, in fiecare caz fara plata, cu exceptia situatiei in care masura este imposibila sau disproportionata. Caracterul imposibil sau disproportionat al unei masuri se stabileste conform definitiilor legale, valabile la data emiterii prezentului certificat.

Orice reparare sau inlocuire a produselor va fi facuta in termen de 15 zile calendaristice de la data la care cumparatorul, dupa caz, a adus la cunostinta vanzatorului lipsa de conformitate a produsului si a predat produsul vanzatorului ori persoanei desemnate de acesta pe baza unui document de predare-preluare.

Notiunea “fara plata” se refera la toate costurile necesare aducerii produselor la conformitate, inclusiv costurile postale, de transport, manipulare, diagnosticare, expertizare, demontare, montare, manopera, materiale utilizate si ambalare.

Consumatorul poate solicita o reducere corespunzatoare a pretului sau rezolutiunea contractului daca nu beneficiaza nici de repararea, nici de inlocuirea produsului in termenul maxim de 15 zile prevazut de lege, fara costuri pentru consumator. Consumatorul nu este indreptatit sa solicite rezolutiunea contractului, daca lipsa conformitatii este minora. Stabilirea neconformitatii si a gradului de gravitate a acesteia se face conform prevederilor standardelor nationale SR ISO 3951/1998 si ale altor acte normative referitoare la neconformitati.

Pana la proba contrara, orice lipsa de conformitate (defect) aparut in termen de 6 luni de la livrarea produsului se prezuma ca a existat la data livarii, cu exceptia cazurilor in care prezumtia este incompatibila cu natura produsului sau a lipsei de conformitate.

Produsele de folosinta indelungata defecte in termenul de garantie legala de conformitate, atunci cand nu pot fi reparate sau cand durata cumulata de nefuctionare din cauza deficientelor aparute in termenul de garantie legala de conformitate depaseste 10% din durata acestui termen, la cererea consumatorului, vor fi inlocuite de vanzator sau acesta va restitui consumatorului contravaloarea produsului respectiv. In cazul repararii produsului, in acesta vor fi montate numai piese noi.

In conformitate cu Legea nr. 296/2004 privind Codul Consumului si Legea nr. 449/2003 privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora, declaram ca produsul livrat corespunde documentatiei de executie a producatorului si/sau declaratiei de conformitate a produsului si suntem raspunzatori pentru orice lipsa a conformitatii existenta la momentul livrarii produselor.

Nu se considera a fi lipsa de conformitate daca in momentul incheierii contractului de vanzare-cumparare consumatorul a cunoscut sau nu putea, in mod rezonabil, sa nu cunoasca aceasta lipsa de conformitate ori daca lipsa de conformitate isi are originea in materialele furnizate de consumator.

Conditii de acordare a garantiei

Produsele aflate în garanţie pot fi predate la orice magazin iStyle (daca au fost achizitionate din reteaua iStyle) sau direct la service autorizate iSTYLE Retail S.R.L. din:

 • Clădirea Grawe din Str. Vulturilor nr. 98, Parter, sector 3, București
 • Strada Aristide Demetriade nr. 1, spatiul comercial BA 78 A, Municipiul Timişoara, judetul Timiş.

Garantia se acorda la prezentarea produsului impreuna cu certificatul de garantie si cu factura fiscala care atesta achizitionarea bunului.

In cazul inlocuirii unui echipamant sau unei piese, piesa noua devine proprietatea beneficiarului, iar piesa defecta trece in proprietatea vanzatorului. Vanzatorul are aceleasi obligatii pentru produsul inlocuit ca si pentru produsul vandut initial.

Timpul de nefuctionare din cauza lipsei de conformitate aparute in cadrul termenului de garantie prelungeste termenul de garantie si curge, dupa caz, din momentul la care a fost adusa la cunostinta vanzatorului lipsa de conformitate a produsului sau din momentul prezentarii produsului la vanzator, si pana la aducerea produsului in stare de utilizare normala si, respectiv, al notificarii in scris in vederea ridicarii produsului sau predarii efective a produsului catre client. In acest sens se va face mentiune in certificatul de garantie.

Produsele de folosinta indelungata care inlocuiesc produsele defecte in cadrul termenului de garantie vor beneficia de un nou termen de garantie care curge de la data inlocuirii produsului. Termenul de garantie curge de la data intrarii bunului respectiv in posesia clientului.

Garantia isi pierde valabilitatea daca:

 • Nu au fost respectate instructiunile de depozitare, instalare, exploatare si/sau conditiile mentionate in certificatul de garantie. Vanzatorul nu isi asuma nici o obligatie in cazul in care clientul pierde manualul de instructiuni.
 • Asupra echipamentelor au intervenit alte persoane, in afara societatilor autorizate de vanzator, sau au fost deterioarate sigiliile sau a etichetele de garantie.
 • Echipamentele au fost deteriorate intentionat sau prin neglijenta, au fost modificate sau utilizate in alte scopuri decat cele pentru care au fost destinate.
 • Echipamentele s-au deteriorat din cauza instalarii in spatii cu umiditate ridicata / mediu coroziv, din cauza transportului, manipularii, depozitarii, utilizarii incorecte, sau daca se constata urme de lichid pe componentele electrice ale acestora.
 • Echipamentele au suferit socuri mecanice prin presare, lovire etc.

Limitari si excluderi ale garantiei

Daca vanzatorul nu constata existenta unui defect pentru care se angajeaza raspunderea acestuia, situatia este considerata o solicitare nejustificata de acordare a garantiei, pentru care poate cere cumparatorului plata contravalorii manoperei de diagnosticare a produsului conform tarifelor de consultanta /ora.

Produsele consumabile (cartuse de imprimanta, baterii, acumulatori etc) si accesoriile fara componenta electronica vandute separat (cabluri, huse, folii de protectie, genti etc.) nu beneficiaza de garantie. Clientul are obligatia de a verifica buna functionare a acestora in momentul achizitionarii.

Garantia nu va fi acordata in cazul in care se constata ca nu au fost respectate instructiunile de instalare, punere in functiune, utilizare, intretinere, manipulare, transport si depozitare ale produsului astfel cum sunt prezentate in documentatia insotitoare si cum au fost prezentate la predarea produsului.

Nu raspundem de eventualele incompatibilitati intre sistemele sau subansamblele livrate de noi si produsele altor firme.

Problemele de natura software (legate de sistemul de operare, aplicatii, software iPod, etc.) nu fac obiectul garantiei, rezolvarea acestora presupunand achitarea de catre client a tarifelor de service in vigoare.

Nu se acorda garantie pentru defectele generate de socuri mecanice sau de fluctuatii/varfuri de tensiune, lipsa impamantarii, utilizarea sau expunerea in conditii de mediu improprii (alimentare la tensiune necorespunzatoare, umezeala excesiva, lichide, praf, temperaturi necorespunzatoare etc.)

Garantia nu acopera cazul in care apar daune rezultate din transport defectuos (cu exceptia cazului in care acesta este efectuat de vanzator), accidente, traznet, inundatie, foc etc.

Garantia se pierde daca tipul sau seria de pe produs au fost modificate, sterse, inlocuite sau au fost facute ilizibile.

Pachetele software beneficiaza de garantie numai in ceea ce priveste integritatea programelor pe mediul de stocare. Eventualele defecte ale acestora trebuie semnalate in maxim 30 zile de la livrare.

Garantia nu acopera in nici o situatie eventualele pierderi de informatii cauzate de defectarea produselor, iar vanzatorul nu raspunde pentru nici un prejudiciu cauzat de o astfel de pierdere. In acest sens se recomanda clientilor sa beneficieze de un sistem de salvare periodica a programelor sau datelor importante. Inainte de a va prezenta in magazinul vanzatorului/ la punctul autorizat de service, se recomanda efectuarea unei copii de siguranta ale datelor personale. Integritatea datelor nu este asigurata prin conditiile de garantie: pierderea datelor in urma interventiei in service sau in urma unor defecte ale mediilor de stocare (unitate hard-disc, unitate optica, flash drive, iPod etc.) nu poate fi imputata vanzatorului.

Monitoarele LCD cu matrice activa (inclusiv ecranele de portabil) beneficiaza de garantie, insa nu se considera defect un anumit numar de anomalii la nivel de subpixeli stabilit de catre producator.

Nu se poate interveni şi nu se repară telefoanele care vin blocate cu parola de iCloud, indiferent de problema sesizată.

Vanzatorul recomanda cumparatorului sa pastreze ambalajele originale ale produselor, in vederea expedierii acestora in conditii corespunzatoare, pentru asigurarea garantiei.

Vanzatorul va suporta cheltuielile postale si de transport necesare pentru expedierea produselor in vederea asigurarii garantiei.

La receptionarea produselor expediate de cumparator pentru asigurarea garantiei, vanzatorul va verifica conformitatea ambalajelor care insotesc produsele prin efectuarea de poze atat asupra ambalajelor, cat si asupra produselor expediate a caror aducere la conformitate se solicita.

Declarația de Conformitate - EC

Prin acest document garantăm şi declarăm pe propria raspundere, conform prevederilor din HG nr. 57/28.01.2015 privind compatibilitatea electromagnetică şi conform prevederilor art. 5 din HG nr. 1022/2002 privind regimul produselor şi serviciilor care pot pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii şi protecția mediului, că produsele însoțite de Certificatul de Garanție şi Conformitate nu pun în pericol viața, sanatatea, securitatea muncii, nu produc un impact negativ asupra mediului si sunt in conformitatea cu:

 • Directiva 73/23/CEE, Echipamente de joasa tensiune, amendata prin Directiva 93/68/CEE (Acte normative nationale HG nr. 409/08.06.2016 privind stabilirea conditiilor pentru punerea la dispozitie pe piata a echipamentelor electrice de joasa tensiune)
 • Directiva 89/336/CEE Compatibilitate electromagnetica, Amendata prin Directivele 91/263/CEE, 92/31/CEE, 93/68/CEE (Acte normative nationale HG nr. 57/28.01.2015 privind compatibilitatea electromagnetică)
 • Directiva 99/5/CEE Echipamente radio si terminale de telecomunicatii (HG nr. 740/2016 privind punerea la dispozitie pe piata a echipamentelor radio)
 • Produsele poarta marcajul european de conformitate CE.
 • Conform Ghidului 22 ISO/IEC si EN45014, produsele de pe curentul Certificat de Garantie se conformeaza fiecare din ele cu Specificatiile de Produs specifice clasei sale din cele de mai jos:
 • Norme Securitate: IEC 950:1991+A1+A2+A3+A4; EN 60950:1992 +A1 +A2 +A3+A4; IEC 825-1:1993; EN 60825-1:1994 Class1 (Laser/LED)
 • EMC: CISPR 22:1993+A1; EN 55022:1994 Class B; EN 50082-1:1992; IEC 801-2:1991; prEN 55024-2:1992; IEC 801-3:1984; prEN 55024-3:1991; IEC 801-4:1988; prEN 55024-4:1992; IEC 1000-3-2:1995; EN61000-3-2:1995; IEC 1000-3-3:1994; EN61000-3-3:1995; FCC:Title 47 CFR, Part 15 Class B; ICES-003:Issue 2; VCCI-2 AS; NZS 3548:1992; CISPR 22:1993 Class B

Acest produs a fost testat in configuratii tipice cu calculatoare personale inclusiv marca Apple.

Acest aparat se conformeaza cu regulile FCC, partea 15. Functionarea se supune urmatoarelor doua conditii: (1) acest aparat nu va produce interferente daunatoare si (2) acest aparat va accepta orice interferenta receptionata, incluzand interferentele care pot produce o functionare nedorita. (EC09)

Vanzatorul este obligat sa livreze clientului produse care sunt in conformitate cu contractul de vanzare-cumparare.

Se considera ca produsele sunt in conformitate cu contractul de vanzare-cumparare daca: a) corespund descrierii facute de vanzator si au aceleasi calitati ca si produsele pe care vanzatorul le-a prezentat clientului ca mostra sau model; b) corespund oricarui scop specific solicitat de catre client, scop facut cunoscut vanzatorului si acceptat de acesta la incheierea contractului de vanzare-cumparare; c) corespund scopurilor pentru care sunt utilizate in mod normal produsele de acelasi tip; d) fiind de acelasi tip, prezinta parametri de calitate si performante normale, la care clientul se poate astepta in mod rezonabil, date fiind natura produsului si declaratiile publice privind caracteristicile concrete ale acestuia, facute de vanzator, de producator sau de reprezentantul acestuia, in special prin publicitate sau prin inscriere pe eticheta produsului.

Declaram ca produsul livrat corespunde documentatiei de executie a producatorului si/sau declaratiei de conformitate a produsului si suntem raspunzatori pentru orice lipsa a conformitatii existenta la momentul livrarii produselor.

Nu se considera a fi lipsa de conformitate daca in momentul incheierii contractului de vanzare-cumparare clientul a cunoscut sau nu putea, in mod rezonabil, sa nu cunoasca aceasta lipsa de conformitate.

Garantia este valabila doar pe teritoriul national, cu exceptia acelor produse care beneficiaza de garantie internationala, asa cum este stabilit de producator.

Termenul de garantie oferit de catre vanzator este de 1 an sau egal cu termenul de garantie acordat de producatorul acelui produs, oricare dintre aceste perioade este mai lunga. Termenul de garantie al produselor se considera de la data mentionata in factura fiscala care atesta vanzarea.

Durata medie de utilizare a produsului este de 2 ani, timp in care se asigura piese de schimb in postgarantie.

Clientul trebuie sa informeze vanzatorul despre lipsa de conformitate in termen de doua luni de la data la care a constatat-o.

In cazul lipsei conformitatii, clientul are dreptul de a solicita vanzatorului sa i se aduca produsul la conformitate, fara plata, prin reparare sau inlocuire, sau sa beneficieze de reducerea corespunzatoare a pretului ori de rezolutiunea contractului privind acest produs, in conditiile art. 13 si 14 din Legea nr. 449/2003.

In cazul lipsei conformitatii, clientul are dreptul de a solicita vanzatorului, in primul rand repararea produsului sau are dreptul de a solicita inlocuirea produsului, in fiecare caz fara plata, cu exceptia situatiei in care masura este imposibila sau disproportionata. Caracterul imposibil sau disproportionat al unei masuri se stabileste conform definitiilor legale, valabile la data emiterii prezentului certificat.

Orice reparare sau inlocuire a produselor va fi facuta in termen de 15 zile calendaristice de la data la care clientul, dupa caz, a adus la cunostinta vanzatorului lipsa de conformitate a produsului si a predat produsul vanzatorului ori persoanei desemnate de acesta pe baza unui document de predare-preluare.

Notiunea “fara plata” se refera la toate costurile necesare aducerii produselor la conformitate, inclusiv costurile postale, de transport, manipulare, diagnosticare, expertizare, demontare, montare, manopera, materiale utilizate si ambalare.

Clientul poate solicita o reducere corespunzatoare a pretului sau rezolutiunea contractului daca nu beneficiaza nici de repararea, nici de inlocuirea produsului in termen de 15 zile. Clientul nu este indreptatit sa solicite rezolutiunea contractului daca lipsa conformitatii este minora. Stabilirea neconformitatii si a gradului de gravitate a acesteia se face conform prevederilor standardelor nationale SR ISO 3951/1998 si ale altor acte normative referitoare la neconformitati.

Pana la proba contrara, orice lipsa de conformitate (defect) aparut in termen de 6 luni de la livrarea produsului se prezuma ca a existat la data livarii, cu exceptia cazurilor in care prezumtia este incompatibila cu natura produsului sau a lipsei de conformitate.

Conditii de acordare a garantiei

Serviciile de service in cadrul perioadei de garantie sunt asigurate la sediul unitatilor de service autorizate ale iSTYLE Retail S.R.L. din:

 • Clădirea Grawe din Str. Vulturilor nr. 98, Parter, sector 3, București
 • Strada Aristide Demetriade nr. 1, spatiul comercial BA 78 A, Municipiul Timişoara, judetul Timiş.

Garantia se acorda la prezentarea produsului impreuna cu certificatul de garantie si cu factura fiscala care atesta achizitionarea bunului.

In cazul inlocuirii unui echipamant sau unei piese, piesa noua devine proprietatea beneficiarului, iar piesa defecta trece in proprietatea vanzatorului. Vanzatorul are aceleasi obligatii pentru produsul inlocuit ca si pentru produsul vandut initial.

Timpul de nefuctionare din cauza lipsei de conformitate aparute in cadrul termenului de garantie prelungeste termenul de garantie si curge, dupa caz, din momentul la care a fost adusa la cunostinta vanzatorului lipsa de conformitate a produsului sau din momentul prezentarii produsului la vanzator/unitatea de service, si pana la aducerea produsului in stare de utilizare normala si, respectiv, al notificarii in scris in vederea ridicarii produsului sau predarii efective a produsului catre client. In acest sens se va face mentiune in certificatul de garantie.

Produsele de folosinta indelungata care inlocuiesc produsele defecte in cadrul termenului de garantie vor beneficia de un nou termen de garantie care curge de la data preschimbarii produsului. Termenul de garantie curge de la data intrarii bunului respectiv in posesia clientului.

Garantia isi pierde valabilitatea daca:

 • Nu au fost respectate instructiunile de depozitare, instalare, exploatare si/sau conditiile mentionate in certificatul de garantie. Vanzatorul nu isi asuma nici o obligatie in cazul in care clientul pierde manualul de instructiuni.
 • Asupra echipamentelor au intervenit alte persoane, in afara societatilor autorizate de vanzator, sau au fost deterioarate sigiliile sau a etichetele de garantie.
 • Echipamentele au fost deteriorate intentionat sau prin neglijenta, au fost modificate sau utilizate in alte scopuri decat cele pentru care au fost destinate.
 • Echipamentele s-au deteriorat din cauza instalarii in spatii cu umiditate ridicata / mediu coroziv, din cauza transportului, manipularii, depozitarii, utilizarii incorecte, sau daca se constata urme de lichid pe componentele electrice ale acestora.
 • Echipamentele au suferit socuri mecanice prin presare, lovire etc.

Limitari si excluderi ale garantiei

Daca vanzatorul nu constata existenta unui defect pentru care se angajeaza raspunderea acestuia, situatia este considerata o solicitare nejustificata de acordare a garantiei, pentru care poate cere cumparatorului plata contravalorii manoperei de diagnosticare a produsului conform tarifelor de consultanta /ora.

Produsele consumabile (cartuse de imprimanta) si accesoriile (cabluri, casti, huse, stylus, etc.) nu beneficiaza de garantie. Clientul are obligatia de a verifica buna functionare a acestora in momentul achizitionarii.

Garantia nu va fi acordata in cazul in care se constata ca nu au fost respectate instructiunile de instalare, punere in functiune, utilizare, intretinere, manipulare, transport si depozitare ale produsului astfel cum sunt prezentate in documentatia insotitoare si cum au fost prezentate la predarea produsului.

Nu raspundem de eventualele incompatibilitati intre sistemele sau subansamblele livrate de noi si produsele altor firme.

Problemele de natura software (legate de sistemul de operare, aplicatii, software iPod, etc.) nu fac obiectul garantiei, rezolvarea acestora presupunand achitarea de catre client a tarifelor de service in vigoare.

Nu se acorda garantie pentru defectele generate de socuri mecanice sau de fluctuatii/varfuri de tensiune, lipsa impamantarii, utilizarea sau expunerea in conditii de mediu improprii (alimentare la tensiune necorespunzatoare, umezeala excesiva, lichide, praf, temperaturi necorespunzatoare etc.)

Garantia nu acopera cazul in care apar daune rezultate din transport defectuos (cu exceptia cazului in care acesta este efectuat de vanzator), accidente, traznet, inundatie, foc etc.

Garantia se pierde daca tipul sau seria de pe produs au fost modificate, sterse, inlocuite sau au fost facute ilizibile.

Pachetele software beneficiaza de garantie numai in ceea ce priveste integritatea programelor pe mediul de stocare. Eventualele defecte ale acestora trebuie semnalate in maxim 30 zile de la livrare.

Garantia nu acopera in nici o situatie eventualele pierderi de informatii cauzate de defectarea produselor, iar vanzatorul nu raspunde pentru nici un prejudiciu cauzat de o astfel de pierdere. In acest sens se recomanda clientilor sa beneficieze de un sistem de salvare periodica a programelor sau datelor importante. Inainte de a va prezenta la punctul autorizat de service, se recomanda efectuarea unei copii de siguranta ale datelor personale. Integritatea datelor nu este asigurata prin conditiile de garantie: pierderea datelor in urma interventiei in service sau in urma unor defecte ale mediilor de stocare (unitate hard-disc, unitate optica, flash drive, iPod etc.) nu poate fi imputata vanzatorului.

Monitoarele LCD cu matrice activa (inclusiv ecranele de portabil) nu beneficiaza de garantie in limita unui numar de anomalii la nivel de subpixeli stabilit de catre producator.

Nu se acordă garanție şi nu se repară telefoanele care vin blocate cu parola de iCloud, indiferent de problema sesizată.

Vanzatorul recomanda cumparatorului sa pastreze ambalajele originale ale produselor, in vederea expedierii acestora in conditii corespunzatoare, pentru asigurarea garantiei.

Vanzatorul va suporta cheltuielile postale si de transport necesare pentru expedierea produselor in vederea asigurarii garantiei.

La receptionarea produselor expediate de cumparator pentru asigurarea garantiei, vanzatorul va verifica conformitatea ambalajelor care insotesc produsele prin efectuarea de poze atat asupra ambalajelor, cat si asupra produselor expediate a caror aducere la conformitate se solicita.

Declarația de Conformitate - EC

Prin acest document garantăm şi declarăm pe propria raspundere, conform prevederilor din HG nr. 57/28.01.2015 privind compatibilitatea electromagnetică şi conform prevederilor art. 5 din HG nr. 1022/2002 privind regimul produselor şi serviciilor care pot pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii şi protecția mediului, că produsele însoțite de Certificatul de Garanție şi Conformitate nu pun în pericol viața, sanatatea, securitatea muncii, nu produc un impact negativ asupra mediului si sunt in conformitatea cu:

 • Directiva 73/23/CEE, Echipamente de joasa tensiune, amendata prin Directiva 93/68/CEE (Acte normative nationale HG nr. 409/08.06.2016 privind stabilirea conditiilor pentru punerea la dispozitie pe piata a echipamentelor electrice de joasa tensiune)
 • Directiva 89/336/CEE Compatibilitate electromagnetica, Amendata prin Directivele 91/263/CEE, 92/31/CEE, 93/68/CEE (Acte normative nationale HG nr. 57/28.01.2015 privind compatibilitatea electromagnetică)
 • Directiva 99/5/CEE Echipamente radio si terminale de telecomunicatii (HG nr. 740/2016 privind punerea la dispozitie pe piata a echipamentelor radio)
 • Produsele poarta marcajul european de conformitate CE.
 • Conform Ghidului 22 ISO/IEC si EN45014, produsele de pe curentul Certificat de Garantie se conformeaza fiecare din ele cu Specificatiile de Produs specifice clasei sale din cele de mai jos:
 • Norme Securitate: IEC 950:1991+A1+A2+A3+A4; EN 60950:1992 +A1 +A2 +A3+A4; IEC 825-1:1993; EN 60825-1:1994 Class1 (Laser/LED)
 • EMC: CISPR 22:1993+A1; EN 55022:1994 Class B; EN 50082-1:1992; IEC 801-2:1991; prEN 55024-2:1992; IEC 801-3:1984; prEN 55024-3:1991; IEC 801-4:1988; prEN 55024-4:1992; IEC 1000-3-2:1995; EN61000-3-2:1995; IEC 1000-3-3:1994; EN61000-3-3:1995; FCC:Title 47 CFR, Part 15 Class B; ICES-003:Issue 2; VCCI-2 AS; NZS 3548:1992; CISPR 22:1993 Class B

Acest produs a fost testat in configuratii tipice cu calculatoare personale inclusiv marca Apple.

Acest aparat se conformeaza cu regulile FCC, partea 15. Functionarea se supune urmatoarelor doua conditii: (1) acest aparat nu va produce interferente daunatoare si (2) acest aparat va accepta orice interferenta receptionata, incluzand interferentele care pot produce o functionare nedorita. (EC09)