TaxFree

Conform ORDINUL NR 1 . 692 din 19 Octombrie 2007, dacă sunteți o persoană fizică cu domiciliul de reședință în afara Comunității Europene, aveți posibilitatea de a recupera valoarea TVA inclusă în toate produsele achiziționate de pe teritoriul Comunității Europene, dacă îndepliniți următoarele condiții:

Drepturile și obligațiile clientului privind restituirea taxei pe valoare adăugată:

• clientul să fie persoană fizică;
• adresa sau domiciliul permanent specificat în cartea de identitate, pașaport sau alt document recunoscut ca document de identitate de către Ministerul Internelor și Reformei Administrative nu este în interiorul Comunității Europene;
• valoarea totală inclusiv TVA a bunurilor achiziționate din magazinul autorizat să fie mai mare decât echivalentul în lei a 175 de euro (cursul de schimb aplicat este cel din prima zi lucrătoare din luna Octombrie anul anterior) - verifică cursul aici;
• bunurile sunt transportate în afara CE înainte de sfârșitul celei de-a treia luni care urmează lunii în care are loc achiziția;
• să prezinte biroului vamal de ieșire din CE bunurile cumpărate sigilate, însoțite de originalul facturii, al documentului care atestă achitarea contravalorii bunurilor și al documentului de restituire a taxei pe valoare adăugată; în cazul în care cumpărătorul părăsește teritoriul comunitar pe cale aeriana, cu escala în alt stat membru, pentru bagajele de mână se va prezenta la biroul vamal de ieșire din acel stat membru, iar pentru bagajele predate la cală, la biroul vamal de ieșire din Romania;
• dovada exportului se va face prin transmiterea furnizorului a documentului de restituire a taxei pe valoare adaugată în original, factura/facturile de achiziție a bunurilor în copie, ambele documente purtând viza biroului vamal de ieșire din CE;
• restituirea taxei pe valoare adaugată se poate realiza prin mandat poștal, numerar sau prin transfer bancar într-un cont indicat de cumpărător; orice comision bancar sau postal legate de transferul banilor se vor suporta de către cumpărător;
• restituirea se poate efectua atât către cumpărător, cât și către orice altă persoană împuternicită de acesta care prezintă documentele prevăzute mai sus.

Certificarea ieșirii bunurilor din CE poate fi refuzată de organele vamale dacă există neconcordante între bunurile menționate în factură și cele prezentate sau daca valoarea bunurilor din factură nu depășește plafonul de 175 euro.

Țările membre CE: Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria.

Obligațiile magazinului:

• să emită factura fiscala conform art. 155 Cod fiscal;
• să emită și să completeze în două exemplare formularul “Document de restituire TVA, cumpărătorilor nestabiliți în CE”.

Factura fiscală cu un exemplar a “Documentului de restituire TVA” vor fi înmânate cumpărătorului, al doilea exemplar va rămâne la magazin (documentul poate fi descărcat de aici).

Restituirea taxei pe valoare adaugata se aplica doar pentru achizițiile realizate în magazinele iSTYLE Retail, nu și pentru comenzile plasate pe www.istyle.ro

Notificare de prelucrare a datelor cu caracter personal

+1. Cine suntem?
iSTYLE Retail SRL este o companie înregistrată in Romania responsabilă de revânzarea produselor în magazinele sale de retail cât și online.
+2. Date personale pe care le prelucrăm
iSTYLE Retail SRL este un operator de date cu caracter personal. Pentru serviciul TAXFREE colectăm următoarele tipuri de date personale de la dvs.:
  • Fișă tip
  • Nume, prenume
  • Adresa fizică
  • Număr pașaport
  • Țara de origine
  • Copie pașaport
  • Copie factură de achiziție
+3. De ce avem nevoie de ele
Avem nevoie de datele dvs personale pentru a vă oferi următoarele servicii:
Serviciul TAXFREE
  • Fișă tip – aceasta se completează conform Ordinului MFP nr. 101/2016 pentru aprobarea normelor privind restituirea TVA cumpărătorilor, persoane fizice, care nu sunt stabiliți în UE.
  • Nume și prenume – avem nevoie de aceste date pentru a vă identifica.
  • Adresă fizică, nr pașaport, țara de origine, copie pașaport, copie factură de achiziție – aceste date sunt cerute conform Ordinului MFP nr. 101/2016 pentru aprobarea normelor privind restituirea TVA cumpărătorilor, persoane fizice, care nu sunt stabiliți în UE.
+4. Ce facem cu ele
Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate în cadrul companiei iSTYLE Retail SRL situată în România. Datele dumneavoastră sunt partajate și cu AGC Consult SRL care este persoană împuternicită de către ISTYLE să prelucreze aceste date pentru oferirea serviciului TAXFREE dar și cu ASK FOR TAX FREE SRL care este operator de date mandatat de către Ministerul Finanțelor Publice ce prelucrează aceste date conform aceasta se completează conform Ordinului MFP nr. 101/2016 pentru aprobarea normelor privind restituirea TVA cumpărătorilor, persoane fizice, care nu sunt stabiliți în UE.
+5. Cât timp păstrăm datele cu caracter personal
Pentru comenzile din magazin, datele dvs personale, dintre cele care sunt cuprinse în documentele financiar-contabile sau în documente care se anexează documentelor financiar-contabile, vor fi păstrate 10 ani conform dispozițiilor art. 38 din Anexa 1 la Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, emis de Ministerul Finanțelor Publice și nu vor fi accesate în niciun alt scop decât scopul legal pentru care sunt arhivate. După 10 ani aceste date vor fi distruse.
+6. Care sunt drepturile dvs?
Dacă aveți motive să credeți că orice date personale pe care le deținem despre dvs sunt incorecte sau incomplete, aveți dreptul să solicitați să vedeți aceste informații, să le rectificați sau să cereți să fie șterse, să solicitați restricționarea prelucrării sau să vă opuneți prelucrării și de asemenea aveți dreptul la portabilitatea datelor . Pentru exercitarea acestor drepturi va rugam sa ne contactați la info@istyle.ro.
Dacă doriți să înaintați o plângere legată de modul în care v-am procesat datele personale, contactați responsabilul cu protecția datelor la următoarea adresa de e-mail info@istyle.ro. Responsabilul cu protecția datelor va lua legătura cu dumneavoastră pentru a soluționa problema ridicată.
De asemenea puteți contacta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter personal la www.dataprotection.ro și puteți depune o plângere la ei.