TaxFree

Conform ORDINUL NR 1 . 692 din 19 Octombrie 2007, dacă sunteți o persoană fizică cu domiciliul de reședință în afara Comunității Europene, aveți posibilitatea de a recupera valoarea TVA inclusă în toate produsele achiziționate de pe teritoriul Comunității Europene, dacă îndepliniți următoarele condiții:

Drepturile și obligațiile clientului privind restituirea taxei pe valoare adăugată:

• clientul să fie persoană fizică;
• adresa sau domiciliul permanent specificat în cartea de identitate, pașaport sau alt document recunoscut ca document de identitate de către Ministerul Internelor și Reformei Administrative nu este în interiorul Comunității Europene;
• valoarea totală inclusiv TVA a bunurilor achiziționate din magazinul autorizat să fie mai mare decât echivalentul în lei a 175 de euro (cursul de schimb aplicat este cel din prima zi lucrătoare din luna Octombrie anul anterior) - verifică cursul aici;
• bunurile sunt transportate în afara CE înainte de sfârșitul celei de-a treia luni care urmează lunii în care are loc achiziția;
• să prezinte biroului vamal de ieșire din CE bunurile cumpărate sigilate, însoțite de originalul facturii, al documentului care atestă achitarea contravalorii bunurilor și al documentului de restituire a taxei pe valoare adăugată; în cazul în care cumpărătorul părăsește teritoriul comunitar pe cale aeriana, cu escala în alt stat membru, pentru bagajele de mână se va prezenta la biroul vamal de ieșire din acel stat membru, iar pentru bagajele predate la cală, la biroul vamal de ieșire din Romania;
• dovada exportului se va face prin transmiterea furnizorului a documentului de restituire a taxei pe valoare adaugată în original, factura/facturile de achiziție a bunurilor în copie, ambele documente purtând viza biroului vamal de ieșire din CE;
• restituirea taxei pe valoare adaugată se poate realiza prin mandat poștal, numerar sau prin transfer bancar într-un cont indicat de cumpărător; orice comision bancar sau postal legate de transferul banilor se vor suporta de către cumpărător;
• restituirea se poate efectua atât către cumpărător, cât și către orice altă persoană împuternicită de acesta care prezintă documentele prevăzute mai sus.

Certificarea ieșirii bunurilor din CE poate fi refuzată de organele vamale dacă există neconcordante între bunurile menționate în factură și cele prezentate sau daca valoarea bunurilor din factură nu depășește plafonul de 175 euro.

Țările membre CE: Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria.

Obligațiile magazinului:

• să emită factura fiscala conform art. 155 Cod fiscal;
• să emită și să completeze în două exemplare formularul “Document de restituire TVA, cumpărătorilor nestabiliți în CE”.

Factura fiscală cu un exemplar a “Documentului de restituire TVA” vor fi înmânate cumpărătorului, al doilea exemplar va rămâne la magazin (documentul poate fi descărcat de aici).

Restituirea taxei pe valoare adaugata se aplica doar pentru achizițiile realizate în magazinele iSTYLE Retail, nu și pentru comenzile plasate pe www.istyle.ro